Condiţii de închiriere

Închirierea unei maşini presupune respectarea regulilor şi condiţiilor companiei Tim Rent A Car Cluj:
 • Şoferul trebuie să aibă permisul de conducere de cel puţin un an.
 • Perioada minimă de închiriere este de 24 de ore.
Alte obligaţii:
 1. Clientul trebuie să respecte legistaţia României privind regulile de conducere, precum şi instrucţiunile cuprinse în manualul de exploatare a autovehiculului;
 2. Autovehiculul încredinţat trebuie păstrat într-o perfectă stare de curaţenie exterioară şi interioară;
 3. Autovehiculul se va folosi exclusiv pentru deplasare pe teritoriul României, fără a-l folosi în nici un fel de curse, demonstraţii, etc; Dacă se doreste utilizarea lui în străinatate, va trebui să comunicaţi acest lucru în momentul rezervării şi încheierii contractului.
 4. Este obligatorie comunicarea imediată, atât verbal cât şi în scris, a oricărei defecţiuni tehnice şi respectarea indicaţiilor primite de la Tim Rent A Car Cluj;
 5. Clientul are obligaţia dea a informa imediat, în termen de maxim 12 ore, în scris şi verbal, în cazul pierderii sau furtului certificatului de înmatriculare/autorizaţiei de circulaţie provizorie, a cheilor şi/sau telecomenzilor autovehiculului;
 6. Clientul are obligaţia de a comunica urgent, în scris şi verbal, furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia, precum şi orice pagubă produsă autovehiculului;
 7. Este interzisă aducerea de modificări şi adăugiri de orice natură atât părţii mecanice, cât şi celei estetice a autoturismului închiriat;
 8. Este interzisă conducerea autovehiculului în cazul în care s-au consumat băuturi alcoolice, droguri sau medicamente (substante) interzise conducătorilor auto;
 9. Este interzisă conducerea autovehiculul dacă permisul de conducere a fost suspendat, anulat sau reţinut în vederea anulării sau suspendării;
 10. Să păstreze în condiţii de siguranţă certificatul de înmatriculare/autorizaţia de circulaţie provizorie, cheile şi/sau telecomenzile autovehiculului.
 11. Intrarea autovehiculul în locuri inundate este strict interzisă;
 12. Circularea în afara drumurilor deschise circulaţiei publice nu este permisă;
 13. Este necesar să se ia masurile de siguranţă (scoaterea cheii din contact, închiderea geamurilor, portierelor, portbagajului, activarea sistemului de alarmă, etc.) atunci când autovehiculul este staţionat sau garat;
 14. Nu este permisă abandonarea autovehiculul în zone nepopulate sau în caz de blocaj al circulatiei, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru a fost cerut în mod expres de organele de drept, atunci când este pusă în pericol viaţa sau integritatea persoanelor;
 15. Este interzisă transportarea contra cost de persoane şi bunuri;
 16. Nu este permisă tractarea altor vehicule sau autovehicule;
 17. La expirarea termenului contractual, clientul trebuie să restituie imediat autoturismul. În cazul depăşirii termenului cu mai mult de două ore, Tim Rent A Car este îndreptăţită să considere autoturismul furat şi sa anunte furtul la Politie.
 18. Să folosească autoturismul închiriat, în scopul şi condiţiile prevăzute în contract.
 19. Să nu depăşească aria stabilită decât cu acordul expres al Tim Rent A Car Cluj.
 20. Să achite tariful convenit la termenele stabilite.
 21. Să nu încredinţeze, altei persoane autoturismul ce face obiectul prezentului contract.
 22. Sa aiba diligenţa unui bun proprietar în exploatarea autoturismului încredinţat şi sa respecte întocmai prevederile manualului de utilizare şi legislaţia în vigoare.
 23. Să alimenteze autoturismul numai cu combustibilul indicat în contract.
 24. La încetarea contractului, să restituie autoturismul în starea în care l-a primit.
 25. Să anunte imediat Tim Rent A Car Cluj la telefonul indicat în contract în legatură cu orice defecţiune şi să nu efectueze nici un fel de reparaţii sau intevenţii la autoturism din proprie iniţiativă.
 26. Să nu folosească autoturismul închiriat pentru transportul de mărfuri sau animale.
 27. Să restituie autoturismul închiriat cel târziu la data şi ora stabilite în contract. În cazul în care locatarul nu respectă oricare din obligaţiile contractuale, contractul se reziliază de drept, fără punere în întârziere şi fără alte formalităţi. De asemenea, în acest caz Tim Rent A Car Cluj are dreptul de a intra în posesia automobilului prin mijloace proprii, clientul recunoscând dreptul de a intra în incinta, garajul, sau a altui spaţiu în care se găseşte autoturismul în vederea ridicării acestuia.
 28. Să suporte daunele provocate autoturismului care nu sunt acoperite de asigurare.
 29. Să respecte toate prevederile menţionate în procesul verbal de predare primire a autoturismului.